معاینه بالینی

مراحل معاینه کردن بیمار: مشاهده، دق، لمس و سمع

معاینه لناک استتوسکوپ

وارد اتاق بیمار جدید شد. می‌خواست شرح حال بگیرد و معاینه کند. دقایقی بعد بیرون آمد. کنار من ایستاده بود و نوشته‌اش را تکمیل می‌کرد. نگاهم به آن افتاد: Normal S1 and S2 without murmur. نه در جیب روپوش‌اش استتوسکوپ بود و نه دور گردنش و نه در دستانش. دوباره …

بیشتر بخوانید »