نفرولوژی

اسید و باز: اسید، باز، ثابت تفکیک و واحد اکی‌والان

در نوشته‌ی قبلی، در مورد یون هیدروژن و مفهوم pH صحبت کردیم. این بار، می‌خواهیم اسید و باز را تعریف کنیم. تمام بحث اسید و باز، در مورد یون هیدروژن است. هر کسی که آن را هدیه بدهد، اسید است و هر کس که آن را دریافت بکند، باز. ۱. …

بیشتر بخوانید »

اسید و باز: یون هیدروژن (پروتون)، اسید و مفهوم pH

هیدروژن هریسون

پیش‌نوشت ۱: تمامی صحبتی که در ادامه می‌نویسم، در مورد یون هیدروژن است و نه اتم هیدروژن. اتم هیدروژن به مقدار بسیار بسیار بیشتری در بدن انسان وجود دارد. پیش‌نوشت ۲: قبل از شروع، دلم می‌خواست جمله‌ی ادوارد رابرت هریسون – اخترشناس انگلیسی – را بیاورم. حرفش، بهانه‌ای است برای …

بیشتر بخوانید »