پزشکی از پ تا ی | یک نقشه راه

چه در ترم یک به سر بریم و چه قرار باشد از نخست پزشکی را بیاموزیم و یک کلینیسین بهتر شویم، شاید این ترتیب برای ما کمک‌کننده باشد. همین‌طور که این نقشه راه تکمیل می‌شود، ممکن است برخی از ترتیب‌ها را جابه‌جا کنیم.

دوران علوم پایه و مهارت‌های پایه

ترم نخست

مقدمات علوم پزشکی

 • بدن انسان | از میکرو تا ماکرو
 • آناتومی چیست؟
 • صفحات آناتومیک بدن و بیان جهت و موقعیت در آناتومی
 • سی تی اسکن چیست و چگونه انجام می‌شود؟
 • عکس ساده با ایکس ری و تفاوت آن با سی تی اسکن
 • صفحات آناتومیک در سی تی اسکن
 • سلول چیست؟
 • تاریخچه کشف سلول
 • اندامک‌های سلولی و کار هر کدام
 • انواع بافت در بدن انسان
 • عضو (ارگان) چیست؟
 • از سلول تا سیستم‌های کلان بدن انسان
 • بافت‌شناسی (هیستولوژی) چیست؟
 • جنین‌شناسی (امبریولوژی) چیست؟
 • فیزیولوژی چیست؟
 • بیوشیمی چیست؟
 • منظور از روش ادغام در پزشکی چیست و تفاوت آن با ادغام کاذب

مهارت یادگیری

نام درس: قلب

 • آناتومی قفسه سینه
 • تشخیص ساختارهای قفسه سینه در سی تی اسکن
 • تشخیص ساختارهای قفسه سینه در عکس ساده قفسه سینه
 • آناتومی قلب
 • سونوگرافی چیست و چگونه انجام می‌شود؟
 • تفاوت سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی چیست؟
 • آناتومی قلب در اکوکاردیوگرافی
 • آناتومی قلب در عکس ساده قفسه سینه
 • آناتومی قلب در سی تی اسکن
 • آناتومی ساختارهای مدیاستن
 • آناتومی مدیاستن در سی تی اسکن
 • آناتومی مدیاستن در عکس ساده قفسه سینه

اسکرول به بالا