ورنر فورسمن | اولین کاتتر قلبی: مرزهای کنجکاوی تا کجاست؟

بسیاری از موضوعاتی که امروزه برای ما بدیهی به نظر می‌رسند، زمانی در تاریکی مطلق بودند. تا این‌که فردی کنجکاو نوری به آن‌ها تابید و برای همگان مشخص‌شان کرد. با این حال برای بسیاری از این ایده‌ها، مرز واضحی میان «کشنده و احمقانه» بودن و «نجات‌بخش و نبوغ‌آمیز» بودن وجود نداشت. مرزی که تنها با […]

ورنر فورسمن | اولین کاتتر قلبی: مرزهای کنجکاوی تا کجاست؟ ادامه‌ی مطلب