یک طبقه‌بندی برای بیماری‌های غدد – چارچوبی برای فکر کردن

بعضی‌ها بیماری‌های غدد را «منطقی» توصیف می‌کنند. برخی می‌گویند که حوصله‌ی این همه جزئیات را ندارند. تعدادی نیز می‌گویند من حوصله‌ی این همه فکر کردن و بالا و پایین کردن ندارم. اما هیچ رشته و تخصصی نیست که با بیماری‌های غدد سر و کار نداشته باشد. آخر کدام عضو است که تحت تأثیر هورمون‌ها نباشد؟ […]

یک طبقه‌بندی برای بیماری‌های غدد – چارچوبی برای فکر کردن ادامه‌ی مطلب