تریاک یا اپیوم و مشتقات آن: شیره و سوخته و دیگر مواد مخدر

هلن، دختر زئوس، در داخل شرابی که می‌نوشیدند، یک داروی جادویی می‌ریزد. دارویی که همه‌ی اندوه‌ها را ببرد و همه‌ی بیماری‌ها را به فراموشی بسپارد. دارویی غم‌زدا که نامش ناپنتی (Nepenthe) بود. ناپنتی در یونانی یعنی رها از غم (Free from Sorrow). برخی از صاحب‌نظران معتقدند که این دارو همان تریاک بود. ماده‌ای که در […]

تریاک یا اپیوم و مشتقات آن: شیره و سوخته و دیگر مواد مخدر ادامه‌ی مطلب