مراحل معاینه کردن بیمار: مشاهده، دق، لمس و سمع

معاینه لناک استتوسکوپ

وارد اتاق بیمار جدید شد. می‌خواست شرح حال بگیرد و معاینه کند. دقایقی بعد بیرون آمد. کنار من ایستاده بود و نوشته‌اش را تکمیل می‌کرد. نگاهم به آن افتاد: Normal S1 and S2 without murmur. نه در جیب روپوش‌اش استتوسکوپ بود و نه دور گردنش و نه در دستانش. دوباره …

بیشتر بخوانید »

الکتروکاردیوگرافی پایه: تاریخچه‌ مختصر ساخت دستگاه

در درس‌های قبلی (درس اول، درس دوم) در مورد مفاهیم پایه‌ای بیوالکتریسیته صحبت کردیم و حرفی جدی از خود مفهوم الکتروکاردیوگرافی به میان نیامد. این درس، در مورد تاریخچه‌ی الکتروکاردیوگرافی است. می‌خواهم خط فکری دانشمندان را بدانی و بفهمی که این الکتروکاردیوگرافی که امروزه می‌بینی، از کجا آمده است. ۱. …

بیشتر بخوانید »

الکتروکاردیوگرافی پایه: پمپ سدیم-پتاسیم و پتانسیل غشا

در درس قبلی در مورد مفاهیم پایه‌ای صحبت کردیم. این نوشته، ادامه‌ی همان درس است. می‌خواهیم ببینیم که بدن ما و دیگر موجودات، چگونه جریان الکتریکی تولید می‌کند. مبحث این دفعه در مورد غشای سلول و پمپ سدیم-پتاسیم است که باعث به وجود آمدن ولتاژ و متعاقبا جریان الکتریکی می‌شوند. …

بیشتر بخوانید »

الکتروکاردیوگرافی پایه: پتانسیل الکتریکی، جریان، ولتاژ و بیوالکتریسیته

۱. جریانی که زندگی را می‌سازد به وقتی فکر کن که ۵ سال داشتی. شاید تو هم هنگام جشن تولدت، بادکنک را به موهایت می‌کشیدی و سپس آن را در کنار دیوار نگاه می‌داشتی تا به دیوار بچسبد. به آن چشم می‌دوختی و این پدیده تو را سر ذوق می‌آورد. …

بیشتر بخوانید »

اسید و باز: اسید، باز، ثابت تفکیک و واحد اکی‌والان

در نوشته‌ی قبلی، در مورد یون هیدروژن و مفهوم pH صحبت کردیم. این بار، می‌خواهیم اسید و باز را تعریف کنیم. تمام بحث اسید و باز، در مورد یون هیدروژن است. هر کسی که آن را هدیه بدهد، اسید است و هر کس که آن را دریافت بکند، باز. ۱. …

بیشتر بخوانید »

اسید و باز: یون هیدروژن (پروتون)، اسید و مفهوم pH

هیدروژن هریسون

پیش‌نوشت ۱: تمامی صحبتی که در ادامه می‌نویسم، در مورد یون هیدروژن است و نه اتم هیدروژن. اتم هیدروژن به مقدار بسیار بسیار بیشتری در بدن انسان وجود دارد. پیش‌نوشت ۲: قبل از شروع، دلم می‌خواست جمله‌ی ادوارد رابرت هریسون – اخترشناس انگلیسی – را بیاورم. حرفش، بهانه‌ای است برای …

بیشتر بخوانید »